Dance Actions tuntitasojen kuvaukset

Yleistä

Sopivan tasoisessa ryhmässä harjoiteltaessa tanssija kehittyy optimaalisinta vauhtia ja treenaaminen on mielekästä. Jokainen oppilas kehittyy yksilöllistä tahtia, eikä tarkkoja rajoja tasolta toiselle siirtymiseen voida määritellä. On tärkeää hallita perusasiat riittävän hyvin, ennen kuin siirrytään seuraavalle tasolle. Opettajat auttavat mielellään oikean tuntitason löytämisessä ja tarvittaessa suosittelevat toista ryhmää oppilaalle. Alle kouluikäisten ryhmissä ei ole tasoja. Jatkotasolla ja edistyneissä oppilailta edellytetään jo harjoittelemista useamman kerran viikossa.


Tasot

Perustaso

Perustasolla harjoitellaan tanssin ja kyseisen tanssilajin perusasioita. Helppojen harjoitteiden kautta pyritään tuomaan tanssilajia ja sen tekniikkaa tutuksi. Tunti soveltuu oppilaille, joilla ei ole lainkaan tai vähän aiempaa tanssikokemusta. Tanssisarjat eivät sisällä vielä fyysisesti kovin vaativia liikkeitä ja opettajat pyrkivät luomaan helposti lähestyttäviä ja tanssin iloa korostavia rutiineja.


Jatkotaso

Jatkotason tunnit soveltuvat oppilaille, jotka ovat harjoitelleet säännöllisesti useamman kerran viikossa vähintään yli 2-3 vuoden ajan. Jatkotasolla perusasioiden tulee olla jo hyvin hallussa ja kyseisen lajin perustekniikka ja termistö tulee olla oppilaalle jo tuttua. Jatkotason tunneilla opetuksen tempo nopeutuu ja askelsarjat muuttuvat haastavammiksi. Oppilaan edellytetään olevan myös fyysisiltä ominaisuuksilta valmis haastavampiin tanssisarjoihin.


Edistyneet

Edistyneiden tunnit soveltuvat tanssia jo pitkään harrastaneille oppilaille. Tunneilla tehdään teknisesti ja fyysisesti haastavaa liikemateriaalia. Tämän tunnin opetuksen tempo on nopeaa ja sarjat pitkiä. Tanssin lisäksi tunneilla pyritään korostamaan myös tulkintaa. Tanssin perustekniikka on edistyneen tason oppilailla jo hyvin hallussa.


Avoin taso

Avoin taso soveltuu tanssia jo hetken verran harrastaneille. Avoin taso sijoittuu vaikeusasteeltaan useimmiten jonnekin perus- ja jatkotason paikkeille. Opettaja määrittää opetuksen etenemisen sekä vaativuusasteen osallistuvien oppilaiden mukaan. Uuteen tanssilajiin tutustumiseen avoimen tason tunti soveltuu hyvin, myös pitempään tanssineille. Usein myös harvinaisempien tanssilajien osalta taso määritellään avoimeksi, näin saamme tunnin helpommin toteutumaan. Ammattitaisoiset opettajamme pystyvät myös eriyttämää opetusta ja antamaan siten monen tasoisille oppilaille riittävästi haastetta.